Περὶ ἀποταγῆς καὶ μοναχικῆς πολιτείας

Περὶ ἀποταγῆς καὶ μοναχικῆς πολιτείας

Share this… Facebook 0 Viber Whatsapp Twitter Λόγος Α’. Περὶ ἀποταγῆς καὶ μοναχικῆς πολιτείας   Ο ΦΟΒΟΣ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς, ὁ ὁποῖος φόβος, ὡς λέγουσι, γεννᾶται ἀπὸ τὴν πίστιν, καὶ σπείρεται εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν

Η αγάπη του Θεού είναι Παράδεισος

Share this… Facebook 0 Viber Whatsapp Twitter  «Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού. Μέσα σ’ αυτήν υπάρχει η τρυφή όλων των μακαρισμών. Σ’ αυτόν τον παράδεισο ο μακάριος Παύλος τράφηκε με υπερφυσική τροφή. Και αφού γεύθηκε εκεί το ξύλο της

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ

Share this… Facebook 0 Viber Whatsapp Twitter ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰσαάκ, ὁ μέγας καὶ θαυμαστὸς τὴν ἀρετήν, ὁ οὐρανοπολίτης οὗτος ἄνθρωπος καὶ ἐπίγειος ἄγγελος, ὁ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀβραὰμ ὄχι υἱός, ἀλλὰ γνήσιος ἀπόγονος, ὑπῆρχε τὸ μὲν γένος Σύρος, ἐγεννήθη