Ὁ Μοναχισμός κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο

Ὁ Γέ­ρον­τας Σω­φρό­νιος ἀ­πο­τε­λεῖ “πνευ­μα­τι­κό φαι­νό­με­νο” καί “ση­μεῖ­ο τοῦ Θε­οῦ” στήν ἀ­πο­στα­σι­ο­ποι­η­μέ­νη γεν­νιά μας. Μέ­σα ἀ­πό πε­ρι­πέ­τει­ες ἀ­να­ζη­τή­σε­ων καί προ­βλη­μα­τι­σμῶν κα­τόρ­θω­σε μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ νά γνω­ρί­ση τό ὑ­περ­βα­τι­κό ἄ­ναρ­χο Εἶ­ναι, δη­λα­δή τόν προ­σω­πι­κό Θε­ό πού ἀ­πο­κα­λύ­φθη­κε στόν Μω­υ­σῆ

Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος μιλά για τον Μοναχισμό

Με την συμπλήρωση δεκαέξι χρόνων από την εκδημία του Γέροντα Παΐσιου δημοσιεύουμε συνομιλία που είχε με κάποιον που σήμερα είναι μοναχός σε αγιορείτικη μονή. -Γέροντα, όλοι οι μοναχοί καταλαβαίνουν το νόημα του μοναχισμού; Ο μοναχισμός είναι μια μεγάλη τιμή και

Περί Μοναχισμού

Οι απαρχές του. Ο μοναχισμός αποτελεί έναν από τους πανάρχαιους εκκλησιαστικούς θεσμούς ο οποίος γνώρισε στο διάβα των αιώνων εξελίξεις και σχηματικές αλλαγές στην οργάνωσή του, αλλά εν τη ουσία του παραμένει αμετάτρεπτος και αναλλοίωτος, με σαφή προσανατολισμό και σκοπό.

Μοναχισμός και Διοικούσα Εκκλησία

Παρ΄ όλο που η Παράδοση των Αγίων Πατέρων και οι Ιεροί Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων έχουν οριοθετήσει αυτές τις σχέσεις των Ιερών Μονών μετά του επιχωρίου Επισκόπου, εν τούτοις η παρέκκλιση από την Εκκλησιολογική και Κανονική αυτή οδό εκ μέρους

Ορθόδοξος Μοναχισμός

Η μοναχική ζωή είναι ένας διά βίου και συνειδητός αγώνας για την απόκτηση της ευαγγελικής τελειότητας κατά τον λόγο του Κυρίου: “εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα… καί δεῦρο ἀκολούθει μοι” (Ματθ. 19, 21). Ο ἄνθρωπος ποθώντας

Μοναχισμός και πολιτισμός

Μοναχισμός και πολιτισμός

Δεν ήταν λίγες οι φορές που στη Δύση προέκυψαν ακαδημαϊκές ενασχολήσεις με το ερώτημα της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και Εκκλησίας ή ειδικότερα μοναχισμού, επισημαίνοντας με επικριτική στάση την αντίθεση του προς τον πολιτισμό. Για την Εκκλησία, η συζήτηση αυτή, πολλές φορές κρίθηκε περιττή,

Ο μοναχισμός στην Ελλάδα

Ο μοναχισμός στην Ελλάδα

Στην απογραφή πληθυσμού του 2001 εμφανίζονται 230 μονές σε όλη την Ελλάδα, με πραγματικό πληθυσμό 5.884 άτομα. Από τις μονές αυτές, οι 21 δεν είχαν κανένα κάτοικο. Στην απογραφή του 1991 ο πληθυσμός των μονών ήταν 4.951 άτομα, επομένως υπήρξε αύξηση κατά 19% των μοναζόντων από το 1991 μέχρι

Κοινοβιακός μοναχισμός

Κοινοβιακός μοναχισμός

Πολύ νωρίς εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος μοναστικού αποικισμού ή κοινότητα, το κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει κοινή ζωή, παράγεται από το κοινός και βίος), του οποίου οργανωτής θεωρείται ότι είναι ο Άγ. Παχώμιος, αν και πολλοί δέχονται

Αναχωρητικός μοναχισμός

Λόγοι Ασκητικοί

Η Αίγυπτος είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε και από τον οποίο εξαπλώθηκε ο αναχωρητικός μοναχισμός. Δεδομένης της υψηλής θρησκευτικότητας του αιγυπτιακού λαού κατά την αρχαιότητα και της ιδιοτυπίας του τοπίου της ερήμου, η απομόνωση και η ησυχία που πρόσφερε

Γενικές ιστορικές θεωρήσεις…Χριστιανικός μοναχισμός

Χριστιανικός μοναχισμός

Όπως συνέβη και με άλλες θρησκείες στο κίνημα του μοναχισμού συναντήθηκαν άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, που εγκατέλειπαν την κοσμική ζωή τους προκειμένου να αποσυρθούν σε κάποιον απομονωμένο τόπο (έρημος) ή σε κάποια μονή, ανάλογα με το πρότυπο του