Απόστολος του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2020

Πράξεις Αποστόλων, ΙΓ'(13) 25-33 Νεοελληνική Απόδοση Στην Αντιόχεια της Πισιδίας Και καθώς ολοκλήρωνε ο Ιωάννης το δρόμο της αποστολής του, έλεγε: “Τι υπονοείτε εμένα πως είμαι; Δεν είμαι εγώ. Αλλά ιδού, έρχεται μετά από εμένα αυτός του οποίου δεν είμαι

Απόστολος της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Β’, Δ'(4) 1-12 Νεοελληνική Απόδοση Το κήρυγμα του ευαγγελίου Γι’ αυτό, έχοντας τη διακονία αυτήν, καθώς ελεηθήκαμε, δεν αποθαρρυνόμαστε, αλλά απαρνηθήκαμε τα κρυφά πράγματα της ντροπής, χωρίς να περπατούμε με πανουργία μήτε χρησιμοποιώντας δόλο

Απόστολος της Τρίτης 28 Ιουλίου 2020

Πράξεις Αποστόλων, ΣΤ'(6) 1-7 Νεοελληνική Απόδοση Η εκλογή των εφτά διακόνων Και κατά τις ημέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι μαθητές, έγινε γογγυσμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την καθημερινή οι χήρες τους. Αφού προσκάλεσαν, λοιπόν, οι

Απόστολος της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Τιμόθεο Β’, Β'(2) 1-10 Νεοελληνική Απόδοση Ο καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού Εσύ, λοιπόν, τέκνο μου, να ενδυναμώνεσαι στη χάρη που είναι στο Χριστό Ιησού, και αυτά που άκουσες από εμένα μέσω πολλών μαρτύρων, αυτά

Απόστολος της Κυριακής 26 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Γαλάτες, Γ'(3) 23-29 Νεοελληνική Απόδοση Δούλοι και γιοι Προτού όμως να έρθει η πίστη, φρουρούμασταν περικλεισμένοι από το νόμο, για τη μελλοντική πίστη που επρόκειτο να αποκαλυφτεί. Ώστε ο νόμος έχει γίνει δούλος φρουρός παιδιών

Απόστολος της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Ζ'(7) 35-40 Νεοελληνική Απόδοση Άγαμοι και χήρες Και τούτο για το δικό σας συμφέρον το λέω, όχι για να βάλω πάνω σας βρόχο, αλλά για να κάνετε το ευπρεπές και να παραμένετε καλά

Απόστολος της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Ζ'(7) 12-24 Νεοελληνική Απόδοση Προβλήματα που αφορούν το γάμο Αλλά στους υπόλοιπους λέω εγώ, όχι ο Κύριος: Αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και αυτή συμφωνεί να κατοικεί μαζί του, ας μην την

Απόστολος της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2020

Απόστολος

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εβραίους, Β'(2) 2-10 Νεοελληνική Απόδοση Η μεγάλη σωτηρία Γιατί, αν ο λόγος που κηρύχτηκε μέσω αγγέλων επιβεβαιώθηκε και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη μισθαποδοσία,πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία; Η οποία,

Απόστολος της Κυριακής 12 Ιουλίου 2020

Απόστολος

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Ρωμαίους, Ι'(10) 1-10 Νεοελληνική Απόδοση Σωτηρία για όλους Αδελφοί, βέβαια η επιθυμία της δικής μου καρδιάς και η δέησή μου προς το Θεό είναι υπέρ αυτών για τη σωτηρία τους. Γιατί μαρτυρώ γι’ αυτούς ότι

Απόστολος του Σαββάτου 27 Ιουνίου2020

Απόστολος

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Ρωμαίους, Γ'(3) 28-31 Νεοελληνική Απόδοση Δικαιοσύνη με την πίστη Γιατί συμπεραίνουμε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη χωρίς τα έργα του νόμου. Ή ο Θεός είναι μόνο των Ιουδαίων; Όχι και των εθνικών; Ναι,