Λόγοι Ασκητικοί

Άφησε τον Θεόν να κανονίζει την πορεία σου – Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου Εσύ να ταπεινώνης τον εαυτό σου και να τηρής τις εντολές ήτοι την εγκράτεια, την νηστεία, την προσευχή, την μακροθυμία, την αγάπη, ως οφειλέτης. «Δούλοι αχρείοι εσμέν». Να

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ   Στη θεολογία του ο Ιουστίνος δεν επεδίωξε να διατυπώσει προσωπικές απόψεις, αλλά να μεταδώσει ότι διδάχτηκε. Έτσι η θεολογία του γενικά προσδιορίζεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα της εποχής. Επειδή ακριβώς δεν αμφισβητείται στην εποχή του