Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2020

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 20-24 Νεοελληνική Απόδοση Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού Τότε διέταξε αυστηρά στους μαθητές να μην πουν σε κανέναν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του

Απόστολος της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Ι'(10) 12-23 Νεοελληνική Απόδοση Προειδοποίηση κατά της ειδωλολατρίας Ώστε όποιος νομίζει πως έχει σταθεί ας προσέχει μην πέσει. Πειρασμός δε σας έχει καταλάβει παρά μόνο ανθρώπινος. Πιστός είναι λοιπόν ο Θεός, ο οποίος

Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Ιουλίου 2020

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 6-12 Νεοελληνική Απόδοση Το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων Και ο Ιησούς τους είπε: «Κοιτάτε και προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων». Εκείνοι διαλογίζονταν μέσα τους λέγοντας: «Άρτους δε λάβαμε».

Απόστολος της Τρίτης 28 Ιουλίου 2020

Πράξεις Αποστόλων, ΣΤ'(6) 1-7 Νεοελληνική Απόδοση Η εκλογή των εφτά διακόνων Και κατά τις ημέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι μαθητές, έγινε γογγυσμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την καθημερινή οι χήρες τους. Αφού προσκάλεσαν, λοιπόν, οι

Ευαγγέλιο της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 17-27 Νεοελληνική Απόδοση Ο Ιησούς είναι η άμπελος η αληθινή «Αυτά σας δίνω εντολή: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Το μίσος του κόσμου «Αν ο κόσμος σάς μισεί, ας γνωρίζετε ότι εμένα πρώτα

Απόστολος της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Τιμόθεο Β’, Β'(2) 1-10 Νεοελληνική Απόδοση Ο καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού Εσύ, λοιπόν, τέκνο μου, να ενδυναμώνεσαι στη χάρη που είναι στο Χριστό Ιησού, και αυτά που άκουσες από εμένα μέσω πολλών μαρτύρων, αυτά

Ευαγγέλιο Κυριακής 26 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ματθαίο, Θ'(9) 27-35 Νεοελληνική Απόδοση Η θεραπεία των δύο τυφλών Και καθώς περνούσε από εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί κράζοντας και λέγοντας: «Ελέησέ μας, γιε του Δαβίδ». Και όταν ήρθε στην οικία, πλησίασαν σε αυτόν

Απόστολος της Κυριακής 26 Ιουλίου 2020

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Γαλάτες, Γ'(3) 23-29 Νεοελληνική Απόδοση Δούλοι και γιοι Προτού όμως να έρθει η πίστη, φρουρούμασταν περικλεισμένοι από το νόμο, για τη μελλοντική πίστη που επρόκειτο να αποκαλυφτεί. Ώστε ο νόμος έχει γίνει δούλος φρουρός παιδιών

Ὁ Μοναχισμός κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο

Ὁ Γέ­ρον­τας Σω­φρό­νιος ἀ­πο­τε­λεῖ “πνευ­μα­τι­κό φαι­νό­με­νο” καί “ση­μεῖ­ο τοῦ Θε­οῦ” στήν ἀ­πο­στα­σι­ο­ποι­η­μέ­νη γεν­νιά μας. Μέ­σα ἀ­πό πε­ρι­πέ­τει­ες ἀ­να­ζη­τή­σε­ων καί προ­βλη­μα­τι­σμῶν κα­τόρ­θω­σε μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ νά γνω­ρί­ση τό ὑ­περ­βα­τι­κό ἄ­ναρ­χο Εἶ­ναι, δη­λα­δή τόν προ­σω­πι­κό Θε­ό πού ἀ­πο­κα­λύ­φθη­κε στόν Μω­υ­σῆ