Με τον Θεό όλα είναι δυνατά

με τΜε τον Θεό όλα είναι δυνατά...ον Θεό όλα είναι δυνατά

Ένας νεαρός που εργάζεται στον στρατό ήταν συνεχώς ταπεινωμένος επειδή πίστευε στον Θεό. Μια μέρα, ο Λοχαγος ήθελε να τον ταπεινώσει μπροστά στα στρατεύματα. Κάλεσε τον νεαρό και είπε, νεαρέ έλα εδώ, πάρε το κλειδί και πήγαινε να παρκάρεις το

Όσιος Ισαάκιος, ηγούμενος της μονής Δαλμάτων, ο Ομολογητής

30 Μαΐου 2014 Ο Όσιος Ισαάκιος καταγό­ταν από τη Συρία και έζησε κατά τους χρόνους του αρειανού αυτοκράτορα Ουάλεντος (364-378 μ.Χ.). Μοναχός στην πατρίδα του, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε σε κάποια από τις μονές αυτής. Διακρινόταν για τη φλογερή

Ευαγγέλιο του Σαββάτου 30 Μαΐου 2020

Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 10-21 O Ιησούς είναι ο δρόμος προς τον Πατέρα «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σ’ εμένα; Τα λόγια που εγώ σας λέω δε τα μιλώ από

Απόστολος του Σαββάτου 30 Μαΐου 2020

Απόστολος

Πράξεις Αποστόλων, Κ'(20) 7-12 Νεοελληνική Απόδοση Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Παύλου στην Τρωάδα Και την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο, όταν ήμασταν συναγμένοι για να κόψουμε με τα χέρια άρτο, ο Παύλος συνδιαλεγόταν με αυτούς, επειδή έμελλε να αναχωρήσει την επόμενη

Ἁγία Θεοδοσία ἡ Παρθενομάρτυς (29 Μαΐου)

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Θεοδοσία

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Θεοδοσία καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Φοινίκης καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ ἐτῶν διέπρεπε τόσο γιὰ τὴν εὐσέβεια, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ζῆλο της ὑπὲρ τῆς

Μοναχισμός και πολιτισμός

Μοναχισμός και πολιτισμός

Δεν ήταν λίγες οι φορές που στη Δύση προέκυψαν ακαδημαϊκές ενασχολήσεις με το ερώτημα της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και Εκκλησίας ή ειδικότερα μοναχισμού, επισημαίνοντας με επικριτική στάση την αντίθεση του προς τον πολιτισμό. Για την Εκκλησία, η συζήτηση αυτή, πολλές φορές κρίθηκε περιττή,

Ο μοναχισμός στην Ελλάδα

Ο μοναχισμός στην Ελλάδα

Στην απογραφή πληθυσμού του 2001 εμφανίζονται 230 μονές σε όλη την Ελλάδα, με πραγματικό πληθυσμό 5.884 άτομα. Από τις μονές αυτές, οι 21 δεν είχαν κανένα κάτοικο. Στην απογραφή του 1991 ο πληθυσμός των μονών ήταν 4.951 άτομα, επομένως υπήρξε αύξηση κατά 19% των μοναζόντων από το 1991 μέχρι

Κοινοβιακός μοναχισμός

Κοινοβιακός μοναχισμός

Πολύ νωρίς εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος μοναστικού αποικισμού ή κοινότητα, το κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει κοινή ζωή, παράγεται από το κοινός και βίος), του οποίου οργανωτής θεωρείται ότι είναι ο Άγ. Παχώμιος, αν και πολλοί δέχονται

Αββά Δωροθέου: Η αρετή της αυτομεμψίας.

Ἀββάς Δωρόθεος

Η αρετή της αυτομεμψίας! Ζ΄ Διδασκαλία: Περί του εαυτού μέμφεσθαι (Για το ότι πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μας) 79. Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να βρούμε ποιός είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει

Ἀββάς Δωρόθεος – Ἔργα Ἀσκητικά

Ἀββάς Δωρόθεος

Ἕνα μεστό κείμενο-πυξίδα γιά τήν πορεία τῆς ἐπιστροφῆς μας, στήν ἁγιοπατερική Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ὁλοκληρωμένο δογματικά καί πλούσιο σέ βιωματική ἐμπειρία, προσφέρεται σάν στερεά τροφή, πού θερμαίνει καί τονώνει τίς χαμένες, στή χώρα τῆς νωθρότητας καί ἀβουλίας, ψυχές. Ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες